Guide för dig som överväger att göra en hårtransplantation
Hår kan betyda väldigt mycket för din självkänsla och din sociala trygghet. både för män och kvinnor.Håret betyder mycket för många människors självförtroende och att tappa håret innebär för många en väldigt jobbig psykisk situation men det finns ofta lösningar på genetiskt håravfall som är den vanligaste formen av håravfall.

De som funderat över att göra en hårtransplantationer är ofta i en känslig och sårbar situation, kanske har de fått gliringar från sin omgivning och mobbning är inte ovanligt.  Därför har hårtransplantationskonsulter ett tungt ansvar att inte påverka med alltför starkt övertalning och olika försäljningsmetoder. För patienten är det viktigt att ta sig tid att fundera kring de metoder som finns och läsa in sig på området.

En hårtransplantation är ett stort ingrepp och något som du behöver fundera kring i lugn och ro och studera innan du gör operationen. Du ska aldrig bestämma dig på stående fot eller i ett konsultationsrum när du ska göra en hårtransplantation utan låt ditt beslut mogna fram.

Olika typer av hårtransplantationsmetoder

Det finns olika typer av hårtransplantationsmetoder:

    • Strip (Kallas ibland för FUT)

är internationellt den vanligaste metoden men samtidigt en metod som lämnar ett stort ärr i bakhuvudet.

    • FUE  (Follicular Unit Extraction)

är en metod som blir alltmer populär och är en mycket mild form av behandling.

    • BHT (body hair transplantation) som är en experimentell metod där man använder hår från andra delar av kroppen än huvudet.En del kirurger säger att metoden fungerar bra och det finns också kirurger som tycker metoden inte fungerar och vägrar att utföra den typen av ingrepp.
    • Du kan också kombinera de olika hårtransplantationsmetoderna. Vid Kombinationsmetoden utför kirurgen olika typer av hårtransplantationer ofta för att patienten inte har mycket hår att donera så man kombinerar olika metoder för att få ut maximalt med hår. Att man kombinerar olika metoder för att maximera resultatet.
 

De olika transplantationsmetoderna har sina fördelar och nackdelar:

Strip har internationellt varit den vanligaste metoden och även den metod som är billigast men på senare tid har FUE ökat i omfattning. Vid strip tar kirurgen bort en hudremsa i nacken och hårsäckarna tas ut från hudremsan. Eftersom man tar ut en hudremsa innebär det större risker för patienten.
FUE är mindre vanligt men utväxten är inte alltid 100%. Vid FUE tar kirurgen ut varje hårsäck individuellt och därefter placeras de där de behövs exempelvis i vikarna på fronten.
BHT är en experimentiell metod som en del kliniker har börjat testa och som innebär att man tar hårsäckar från andra delar av kroppen. Traditionellt sett tar man ut hår från baksidan av huvudet och även den här metoden visar olika resultat beroende på vilken klinik som utför den.
 
Många av de bästa kirurgerna kombinerar de olika metoderna för att använda så mycket hår som det är möjligt från patienten som lider av håravfall.

Resultatet från hårtransplantationer

Resultatet från en hårtransplantation kan du först se efter flera många månader eftersom hår växer väldigt långsamt. Det kan ta upp till 14 månader innan du ser ett fullgott resultat efter en hårtransplantation.

Med hårtransplantationer från en bra hårtransplantationsklinik kan du få hårlinjen att se naturlig ut och det är vanligt att många får en ökad självkänsla. Ofta syns resultatet i de små detaljerna exempelvis kring hårfästet och hur hårsäckarna placerats där man ska tex inte placera tjockare hårstrån (dvs fler än 1 hårstrå i hårsäcken) i frontlinjen.

En del väljer också att förstärka resultatet med hårfibrer och hårconcealers så att man inte ser huden mellan hårstråna.